Leśnik

Preorientacja i orientacja zawodowa

Organizuj sadzenie i pielęgnację drzew, zarządzaj pozyskiwaniem drewna
Chroń lasy przed szkodnikami, dbaj o zwięrzęta mieszkające w lesie
Leśnik jest gospodarzem i opiekunem lasu. Zarządza użytkowaniem lasu, czyli na przykład pozyskiwaniem drewna i innych produktów leśnych. Dba również o zachowanie lasu dla następnych pokoleń – organizuje sadzenie i ochronę drzew oraz rosnących w nim roślin, troszczy się o zwierzynę leśną. Pracuje przede wszystkim w lesie, codziennie przemierza po nim wiele kilometrów. Część zadań wykonuje w biurze, w siedzibie leśnictwa. Najczęściej jest pracownikiem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, obejmującego większość lasów w całej Polsce.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Leśnik

Lista portali branżowych
Leśnik
http://www.laspolski.pl
Leśnik
http://www.drewno.zilp.lasy.gov.pl
Leśnik
http://www.lasy.gov.pl
Leśnik
http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal
Leśnik
http://www.cilp.lasy.gov.pl
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem: