Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Klasy VII i VIII szkół podstawowych

Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
ROL.02.
Zadania zawodowe Mechanika-operatora pojazdów i maszyn rolniczych obejmują: użytkowanie pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej, obsługiwanie pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, ocenianie stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych, wykonywanie prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Mapa szkół i placówek

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze