Mechanik precyzyjny

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Montuj mechanizmy maszyn i urządzeń precyzyjnych, przyrządów pomiarowych oraz elementów urządzeń pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych.
Naprawiaj mechanizmy maszyn i urządzeń precyzyjnych, przyrządów pomiarowych oraz elementów urządzeń pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych.
Wykorzystując wiedzę z dziedziny mechaniki, elektrotechniki, pneumatyki, hydrauliki montuje, uruchamia, konserwuje i napra-wia urządzenia precyzyjne takie jak m.in. przyrządy pomiarowe, przyrządy optyczne, zegary itp. Dzięki temu zapewnia ciągłość produkcji w zakładach wykorzystujących układy automatyki przemysłowej i urządzenia precyzyjne m.in. w przemyśle motory-zacyjnym, lotniczym, elektrycznym. Monitoruje pracę urządzeń precyzyjnych, usuwa awarie oraz dba o jakość wykonanych prac. Wykonuje elementy lub podzespoły i montuje je w urządzeniach precyzyjnych.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
czerwiec/lipiec 2019 M.15 0 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych 28 28 28 96,43% 100,00% 96,43%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
M.15 96,40% 100,00% 96,40%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Mechanik precyzyjny

0 - 7
7 - 15
15 - 22
22 - 30
30 - 38
38 - 45
45 - 53
53 - 61
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Mechanik precyzyjny
https://polskiprzemysl.com.pl/
Mechanik precyzyjny
https://www.elektrotechnikautomatyk.pl/
Mechanik precyzyjny
https://www.elektroonline.pl/
Mechanik precyzyjny
http://automatykairobotyka.pl/
Mechanik precyzyjny
https://zrp.pl/dzialalnosc-zrp/oswiata-zawodowa/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze