Optyk-mechanik

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Przygotowuj materiały i elementy optyczne do montażu.
Montuj i demontuj elementy, układy i przyrządy optyczne.
Zajmuje się naprawą, montażem i serwisowaniem sprzętu optycznego, m.in.: aparatów fotograficznych, kamer, aparatów projekcyjnych, mikroskopów, niwelatorów, lornetek, perysko- pów, rzutników, a także zespołów: przekładni, mechanizmów napędowych i pomocniczych. Kształtuje i dopasowuje oprawki okularowe, montuje w nich przygotowane wcześniej szkła. Naprawia uszkodzone okulary. Sprawdza, a także koryguje działanie zmontowanego i naprawianego sprzętu optycz- nego. W swojej pracy wykorzystuje narzędzia i maszyny ślusarsko–montażowe i przyrządy kontrolno–pomiarowe.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 M.14 0 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych 83 46 43 65,06% 97,83% 86,05%
czerwiec/lipiec 2019 M.14 0 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych 92 72 69 48,91% 100,00% 60,87%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
M.14 60,00% 100,00% 95,00% 100,00% 100,00% 54,70% 96,20% 76,90%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
M.14 15,40% 100,00% 100,00% 95,70% 100,00% 100,00% 37,50% 100,00% 42,60%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Optyk-mechanik

0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 1
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Optyk-mechanik
https://www.krio.org.pl/
Optyk-mechanik
http://mcokrakow.pl/
Optyk-mechanik
http://optykpolski.feniksmedia.pl/
Optyk-mechanik
https://targioptyka.mtp.pl/pl/
Optyk-mechanik
https://trendyokulary-blog.pl/
Optyk-mechanik
https://zrp.pl/dzialalnosc-zrp/oswiata-zawodowa/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze