Nauczyciel

Preorientacja i orientacja zawodowa

Nauczaj w szkole dzieci i młodzież
Sprawdzaj pracę uczniów i bierz udział w radach pedagogicznych
Zajmuje się nauczaniem przedmiotów szkolnych, wychowuje i rozwija zdolności oraz zainteresowania uczniów. Oprócz lekcji obowiązkowych prowadzi też koła zainteresowań czy zajęcia wyrównawcze dla słabszych uczniów. Przygotowuje uzdolnione dzieci do konkursów i olimpiad przedmiotowych. Nauczyciel ocenia zachowanie i postępy uczniów w nauce, spotyka się z rodzicami np. na wywiadówkach. Dba też o rozwój kulturalny dzieci, planuje i organizuje wycieczki szkolne, wyjścia do teatru lub kina, przygotowuje uczniów do występów np. podczas akademii szkolnych czy przedstawień okolicznościowych. Jego praca, to także prowadzenie dziennika elektronicznego, wypisywanie świadectw, przygotowywanie scenariuszy lekcji, sprawdzanie prac domowych, klasówek. Nauczyciel bierze udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, spotkaniach nauczycieli i dyrekcji szkoły. Wśród nauczycieli są tacy, którzy nauczają konkretnego przedmiotu np. poloniści, matematycy, fizycy, chemicy, informatycy, angliści, muzycy czy plastycy, a także pedagodzy szkolni i ci zajmujący się nauczaniem początkowym. Oprócz nich są także np. nauczyciele akademiccy pracujący na uczelniach wyższych i nauczyciele przedmiotów zawodowych. Aktualnie najbardziej poszukiwani są nauczyciele uczący zawodów. Nauczyciel swoje obowiązki wykonuje w sali lekcyjnej, w świetlicy szkolnej oraz na korytarzu podczas pełnienia dyżurów. Miejscem pracy jest też pokój nauczycielski, gdzie nauczyciel wypełnia dokumentację. Z uczniami, którzy objęci są nauczaniem indywidualnym nauczyciel pracuje w ich domu. Zdarza się, że nauczyciel wychodzi z uczniami poza szkołę np. do lasu, muzeum, na tereny rekreacyjne oraz zakładów pracy.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Nauczyciel

Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Nauczyciel
https://mapakarier.org/paths/occupation/952/nauczyciel-zawodu/male
Nauczyciel
http://www.praca.egospodarka.pl/121503,Nauczyciel-nauczycielka,1,114,1.html
Nauczyciel
https://www.zawodowe.com/kategorie/edukacja/nauczyciel/opis_i_zarobki/
Nauczyciel
http://www.postawnaswoim.pl/kariera/praca-nauczyciela-opis-zawodu/
Nauczyciel
https://interviewme.pl/blog/praca-w-przedszkolu
Nauczyciel
http://www.wbc.poznan.pl/Content/9794/ch02s04.html
Nauczyciel
https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/rozwoj-nauczyciela-awans-zawodowy-i-nie-tylko
Nauczyciel
https://www.edukuj.pl/sciezki-rozwoju-zawodowego-nauczyciela.html
Nauczyciel
http://www.zawodyregulowane.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=118
Nauczyciel
https://www.praca.pl/poradniki/lista-stanowisk/edukacja-nauka-szkolenia/nauczyciel_pr-161.html
Nauczyciel
https://studiowac.pl/12216/zawod-nauczyciel/
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem: