Obuwnik

Klasy VII i VIII szkół podstawowych

Przygotowuj i rozkrajaj materiały na elementy wierzchów i spodów obuwia.
Wykonuj operacje związane z montażem i wykończaniem obuwia.
Obuwnik zajmuje się przygotowaniem i rozkrojem mate- riałów na elementy składowe wierzchów i spodów obuwia, opracowuje elementy obuwia, wykonuje obróbkę i montaż elementów spodowych, wykonuje operacje montażu chole- wek oraz operacje związane z montażem i wykańczaniem obuwia, z zachowaniem wymogów technologicznych, eks- ploatacyjnych, użytkowych, jakościowych, estetycznych, w różnego typu zakładach produkcyjnych; wykorzystuje dokumentacje techniczne, technologiczne, normy pracy, normy techniczne oraz jakościowe.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 A.08 0 Wytwarzanie obuwia 1 0 0 100,00%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
A.08 100,00%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Obuwnik

0 - 4
4 - 8
8 - 12
12 - 17
17 - 21
21 - 25
25 - 29
29 - 34
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Polska Izba Przemysłu Skórzanego
http://www.pips.pl/
Sieć Badawcza Łukasiewicz
http://www.ips.lodz.pl/pl
European Fotwear Confederation
http://cec-footwearindustry.eu/
European Leather Association
http://www.cotance.com/
World Footwear Association
https://www.worldfootwear.com/
Leather Panel
http://www.leatherpanel.org/
The Shoe Manufacturing Resource
https://www.shoeinfonet.com/
In my shoes project
https://inmyshoesproject.eu/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze