Operator urządzeń przemysłu chemicznego

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Wytwarzaj półprodukty i produkty chemiczne
Użytkuj maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego,
Operator urządzeń przemysłu chemicznego obsługuje i nadzoruje maszyny i urządzenia w procesach wytwarzania półproduktów i produktów chemicznych; nadzoruje i kontroluje przebieg procesów technologicznych; wytwarza półprodukty i produkty chemiczne podlegające przeróbce w dalszych etapach procesu produkcji; montuje, demontuje, diagnozuje i konserwuje maszyny i urządzenia oraz urządzenia pomocnicze i aparaturę kontrolno-pomiarową stosowaną w procesach wytwarzania półproduktów i produktów przemysłu chemicznego.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 A.06 0 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego 40 21 18 85,00% 100,00% 83,33%
czerwiec/lipiec 2019 A.06 0 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego 233 228 227 96,57% 100,00% 96,92%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
A.06 100,00% 80,00% 100,00% 83,30% 89,50% 100,00%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
A.06 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,90% 100,00% 96,90%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Operator urządzeń przemysłu chemicznego

0 - 1
1 - 2
2 - 4
4 - 5
5 - 6
6 - 8
8 - 9
9 - 11
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Operator urządzeń przemysłu chemicznego
http://www.exant.pl/rozwiazania/przemysl-chemiczny
Operator urządzeń przemysłu chemicznego
http://www.sigma-not.pl/czasopisma-62-przemysl-chemiczny.html
Operator urządzeń przemysłu chemicznego
https://www.sgs.pl/pl-pl/chemical
Operator urządzeń przemysłu chemicznego
https://www.products.pcc.eu/pl/blog
Operator urządzeń przemysłu chemicznego
https://polskiprzemysl.com.pl/category/przemysl-chemiczny
Operator urządzeń przemysłu chemicznego
https://www.chemiaibiznes.com.pl
Operator urządzeń przemysłu chemicznego
https://www.kierunekchemia.pl
Operator urządzeń przemysłu chemicznego
https://www.wnp.pl/chemia
Operator urządzeń przemysłu chemicznego
https://uae.trade.gov.pl/pl/zea/anal…-chemiczny-w-krajach

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze