Technik technologii chemicznej

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Wytwarzaj półprodukty i produkty chemiczne.
Wykonuj badania laboratoryjne w przemyśle chemicznym.
Uczestniczy i nadzoruje procesy lub ciągi technologiczne w przemyśle chemicznym; przeprowadza próby laboratoryjne i technologiczne nowych wyrobów; modernizuje dotychczasową produkcję; uczestniczy w obliczaniu norm i zużycia surowców, materiałów oraz robocizny, w rozliczaniu bilansów materiałowych produkcji, w prowadzeniu prac badawczo-wdrożeniowych, dotyczących opracowywania nowych i modernizacji istniejących technologii produkcji.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 A.06 0 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego 40 21 18 85,00% 100,00% 83,33%
A.56 1 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym 171 184 164 94,15% 74,46% 78,05%
czerwiec/lipiec 2019 A.06 0 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego 233 228 227 96,57% 100,00% 96,92%
A.56 1 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym 55 79 53 78,18% 77,22% 62,26%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
A.06 100,00% 80,00% 100,00% 83,30% 89,50% 100,00%
A.56 50,00% 26,30% 0,00% 100,00% 100,00% 96,30% 79,90% 79,00%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
A.06
A.56
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
A.06 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,90% 100,00% 96,90%
A.56 60,70% 73,30% 44,40% 100,00% 84,60% 84,00% 0,00% 75,00% 0,00%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik technologii chemicznej

0 - 34
34 - 68
68 - 102
102 - 136
136 - 170
170 - 204
204 - 238
238 - 272
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Technik technologii chemicznej
https://www.pipc.org.pl/
Technik technologii chemicznej
https://www.kierunekchemia.pl/
Technik technologii chemicznej
https://www.wnp.pl/chemia/
Technik technologii chemicznej
https://chemical.pl/
Technik technologii chemicznej
https://www.chemiaibiznes.com.pl/
Technik technologii chemicznej
https://polskiprzemysl.com.pl/category/przemysl-chemiczny/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze