Pracownik pomocniczy mechanika

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Wykonuj prace pomocnicze związane z montażem i demontażem, obsługą i naprawą prostych elementów maszyn i urządzeń, które są odłączone od źródła energii.
Wykonuj prace pomocnicze związane z utrzymaniem w należytym stanie stanowiska pracy, narzędzi pracy, maszyn i urządzeń mechanicznych.
Wykonuje prostsze czynności stanowiące zakres działań zawodowych mechanika – montera maszyn i urządzeń. Realizuje prace pomocnicze związane z montażem, de-montażem, obsługą i naprawą prostych elementów maszyn i urządzeń, które są odłączone od źródła energii. Zajmuje się czyszczeniem, konserwacją podzespołów, zespołów części maszyn i urządzeń. Pomaga w obszarze prostszych czynności związanych z obsługą klientów zakładu me-chanicznego. Przeprowadza prace porządkowe w obrębie zakładu mechanicznego oraz dba o utrzymanie ładu na powierzonym mu stanowisku pracy w zakresie używanych narzędzi, maszyn i urządzeń. Pracuje pod kierunkiem wykwalifikowanego pracownika np. montera – mechanika maszyn i urządzeń.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Pracownik pomocniczy mechanika

0 - 1
1 - 2
2 - 3
3 - 4
4 - 5
5 - 6
6 - 7
7 - 8
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Pracownik pomocniczy mechanika
http://slusarstwo.pl/
Pracownik pomocniczy mechanika
https://www.najlepszeotwieranie.pl/blog/
Pracownik pomocniczy mechanika
http://slusarz.us/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze