Technik spawalnictwa

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Kontroluj jakość wykonanych spoin
Analizuj stan technologii i technik spawalniczych
Odpowiada za realizowanie i organizowanie prac spawalniczych; opracowuje i wdraża nowe technologie spawalnicze; weryfikuje jakość realizowanych prac i ich zgodność z harmonogramem i wytycznymi technicznymi; koordynuje i nadzoruje prace zespołu spawaczy.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik spawalnictwa


Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze