Ślusarz

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Wykonuj elementy maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej.
Naprawiaj i konserwuj elementy maszyn, urządzeń i narzędzi.
Ślusarz wykonuje, naprawia i konserwuje elementy maszyn, urządzeń, narzędzi, sprzęty takie jak zamki, rowery oraz metalowe ogrodzenia. W pracy wykorzystuje narzędzia i przyrządy ślusarskie oraz monterskie, a także narzędzia i przyrządy specjalistyczne. Ślusarz sprawdza stan tech-niczny naprawianego sprzętu, ustala przyczyny wad i nie-sprawności. Dorabia, dopasowuje i wymienia uszkodzone części z zastosowaniem operacji: wiercenia, rozwiercania, odkręcania śrub, cięcia, piłowania, skrobania, docierania, nitowania, gięcia, lutowania, zgrzewania, klejenia oraz obróbki skrawaniem. Sprawdza poprawność działania urządzeń po naprawie.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Zarobki w zawodzie (brutto/miesiąc)

Średnia rynkowa brutto (zł):

3410
2790
4190
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz. 106)

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Ślusarz z podziałem na województwa

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Ślusarz z podziałem na województwa Zarejestrowani bezrobotni
Rok Miesiąc Kod województwa Województwo Kod zawodu Zawód W końcu okresu sprawozdawczego
Ogółem Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy
Do 30 roku życia W tym do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia
2019 6 02 Dolnośląskie 722204 Ślusarz 1331 68 30 741
2019 6 04 Kujawsko-pomorskie 722204 Ślusarz 1302 126 54 607
2019 6 06 Lubelskie 722204 Ślusarz 1092 69 37 497
2019 6 08 Lubuskie 722204 Ślusarz 291 20 10 158
2019 6 10 Łódzkie 722204 Ślusarz 924 45 23 572
2019 6 12 Małopolskie 722204 Ślusarz 1127 63 26 625
2019 6 14 Mazowieckie 722204 Ślusarz 2009 95 43 1122
2019 6 16 Opolskie 722204 Ślusarz 422 36 19 247
2019 6 18 Podkarpackie 722204 Ślusarz 1736 146 50 803
2019 6 20 Podlaskie 722204 Ślusarz 623 27 5 331
2019 6 22 Pomorskie 722204 Ślusarz 733 62 26 403
2019 6 24 Śląskie 722204 Ślusarz 1337 64 31 796
2019 6 26 Świętokrzyskie 722204 Ślusarz 838 55 22 451
2019 6 28 Warmińsko-mazurskie 722204 Ślusarz 712 56 21 386
2019 6 30 Wielkopolskie 722204 Ślusarz 894 77 44 484
2019 6 32 Zachodniopomorskie 722204 Ślusarz 744 43 20 416

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 M.20 0 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 562 560 500 90,93% 97,66% 93,80%
czerwiec/lipiec 2019 M.20 0 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 2054 1993 1938 91,43% 95,74% 89,53%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
M.20 45,80% 64,70% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,50% 99,80% 95,70% 75,70% 93,70% 85,50%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
M.20 81,20% 93,70% 79,80% 100,00% 100,00% 100,00% 99,80% 98,50% 98,40% 90,80% 95,30% 88,70%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Ślusarz

0 - 178
178 - 342
342 - 506
506 - 670
670 - 833
833 - 997
997 - 1161
1161 - 1325
Warto odwiedzić