Ślusarz

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Wykonuj elementy maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej.
Naprawiaj i konserwuj elementy maszyn, urządzeń i narzędzi.
Ślusarz wykonuje, naprawia i konserwuje elementy maszyn, urządzeń, narzędzi, sprzęty takie jak zamki, rowery oraz metalowe ogrodzenia. W pracy wykorzystuje narzędzia i przyrządy ślusarskie oraz monterskie, a także narzędzia i przyrządy specjalistyczne. Ślusarz sprawdza stan tech-niczny naprawianego sprzętu, ustala przyczyny wad i nie-sprawności. Dorabia, dopasowuje i wymienia uszkodzone części z zastosowaniem operacji: wiercenia, rozwiercania, odkręcania śrub, cięcia, piłowania, skrobania, docierania, nitowania, gięcia, lutowania, zgrzewania, klejenia oraz obróbki skrawaniem. Sprawdza poprawność działania urządzeń po naprawie.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 M.20 0 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 562 560 500 90,93% 97,66% 93,80%
czerwiec/lipiec 2019 M.20 0 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 2054 1993 1938 91,43% 95,74% 89,53%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
M.20 45,80% 64,70% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,50% 99,80% 95,70% 75,70% 93,70% 85,50%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
M.20 81,20% 93,70% 79,80% 100,00% 100,00% 100,00% 99,80% 98,50% 98,40% 90,80% 95,30% 88,70%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Ślusarz

0 - 178
178 - 342
342 - 506
506 - 670
670 - 833
833 - 997
997 - 1161
1161 - 1325
Mapa szkół i placówek