Blacharz

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Wykonuj prace z zakresu obróbki i kształtowania elementów z blachy i profili kształtowych.
Wykonuj prace z zakresu wykonywania połączeń elementów metalowych i niemetalowych.
Wykonuje elementy, wyroby i pokrycia z blachy, a także połączenia elementów metalowych i niemetalowych. Są to rury i kolanka (np. do pieców), rynny i rury spustowe, parapety okienne, profile, świeczniki, tace, żyrandole itp. Dokonuje oceny stanu technicznego elementów blacharskich oraz ich montażu i demontażu. Naprawia i konserwuje uszkodzone elementy wyrobów oraz pokryć z blachy. Prace wykonuje zgodnie z dokumentacją techniczną wyrobów i elementów z blachy czy profili. Ponadto odpo-wiada za codzienną obsługę oraz konserwację narzędzi, przyrządów, maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych do wykonywania pracy.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
czerwiec/lipiec M.25 0 Wykonywanie i naprawa elementów wyrobów oraz pokryć z blachy 1 0 0 100,00%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
M.25 100%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Blacharz

0 - 4
4 - 8
8 - 12
12 - 16
16 - 20
20 - 24
24 - 28
28 - 33
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Blacharz
https://staleo.pl/
Blacharz
http://www.swiatobrabiarek.pl/
Blacharz
http://www.hmr-trans.pl/?site=16
Blacharz
http://www.forumnarzedziowe.pl/index.htm
Blacharz
http://www.mechanik.media.pl/
Blacharz
http://www.warsztat.pl

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze