Blacharz

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Wykonuj prace z zakresu obróbki i kształtowania elementów z blachy i profili kształtowych.
Wykonuj prace z zakresu wykonywania połączeń elementów metalowych i niemetalowych.
Wykonuje elementy, wyroby i pokrycia z blachy, a także połączenia elementów metalowych i niemetalowych. Są to rury i kolanka (np. do pieców), rynny i rury spustowe, parapety okienne, profile, świeczniki, tace, żyrandole itp. Dokonuje oceny stanu technicznego elementów blacharskich oraz ich montażu i demontażu. Naprawia i konserwuje uszkodzone elementy wyrobów oraz pokryć z blachy. Prace wykonuje zgodnie z dokumentacją techniczną wyrobów i elementów z blachy czy profili. Ponadto odpo-wiada za codzienną obsługę oraz konserwację narzędzi, przyrządów, maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych do wykonywania pracy.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Zarobki w zawodzie (brutto/miesiąc)

Średnia rynkowa brutto (zł):

4700
3700
5650
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz. 106)

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Blacharz z podziałem na województwa

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Blacharz z podziałem na województwa Zarejestrowani bezrobotni
Rok Miesiąc Kod województwa Województwo Kod zawodu Zawód W końcu okresu sprawozdawczego
Ogółem Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy
Do 30 roku życia W tym do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia
2019 6 02 Dolnośląskie 721301 Blacharz 26 2 1 13
2019 6 04 Kujawsko-pomorskie 721301 Blacharz 42 1 1 20
2019 6 06 Lubelskie 721301 Blacharz 23 3 2 13
2019 6 08 Lubuskie 721301 Blacharz 13 1 0 6
2019 6 10 Łódzkie 721301 Blacharz 32 1 0 17
2019 6 12 Małopolskie 721301 Blacharz 44 3 1 34
2019 6 14 Mazowieckie 721301 Blacharz 80 4 2 47
2019 6 16 Opolskie 721301 Blacharz 10 2 1 5
2019 6 18 Podkarpackie 721301 Blacharz 58 8 1 28
2019 6 20 Podlaskie 721301 Blacharz 22 2 0 16
2019 6 22 Pomorskie 721301 Blacharz 16 1 1 8
2019 6 24 Śląskie 721301 Blacharz 29 2 1 16
2019 6 26 Świętokrzyskie 721301 Blacharz 24 2 0 13
2019 6 28 Warmińsko-mazurskie 721301 Blacharz 22 0 0 16
2019 6 30 Wielkopolskie 721301 Blacharz 33 5 1 20
2019 6 32 Zachodniopomorskie 721301 Blacharz 15 0 0 8

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
czerwiec/lipiec M.25 0 Wykonywanie i naprawa elementów wyrobów oraz pokryć z blachy 1 0 0 100,00%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
M.25 100%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Blacharz

0 - 4
4 - 8
8 - 12
12 - 16
16 - 20
20 - 24
24 - 28
28 - 33
Warto odwiedzić
Lista portali branżowych
Blacharz
https://staleo.pl/
Blacharz
http://www.swiatobrabiarek.pl/
Blacharz
http://www.hmr-trans.pl/?site=16
Blacharz
http://www.forumnarzedziowe.pl/index.htm
Blacharz
http://www.mechanik.media.pl/
Blacharz
http://www.warsztat.pl

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze