Pszczelarz

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
ROL.03.
Zakładanie i prowadzenie gospodarstwa pszczelarskiego, wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej, prowadzenie sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Pszczelarz

Mapa szkół i placówek

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze