Technik weterynarii

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych
Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt gospodarskich i domowych, wykonywanie zabiegów inseminacyjnych u bydła i świń, wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt, wykonywanie czynności w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik weterynarii

Mapa szkół i placówek

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze