Rolnik

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.04.
Kształcenie w zawodzie Rolnik obejmuje przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji "ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej" obejmującej wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, obsługiwanie pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej oraz prowadzenie sprzedaży zwierząt i produktów rolnych.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Rolnik

Mapa szkół i placówek

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze