Technik agrobiznesu

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Prowadzenie produkcji rolniczej
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
Wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzenie i obsługiwanie pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzenie sprzedaży zwierząt i produktów rolnych, organizowanie i realizowanie zadań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w agrobiznesie, organizowanie i wykonywanie prac związanych z przetwórstwem spożywczym, prowadzenie dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik agrobiznesu

Mapa szkół i placówek

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze