Ratownik

Preorientacja i orientacja zawodowa

Pomagaj podczas wypadków drogowych, topienia się, wypadków w górach
Pomagaj podczas wybuchu w kopalni, wypadków na morzu, transportuj rannych śmigłowcem
Ratownik, to zawód polegający na ratowaniu ludzi. Ratownik w zależności od miejsca zdarzenia może być: medyczny (udziela pierwszej pomocy choremu, opatruje rany i złamania, podaje leki w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach); wodny (udziela pierwszej pomocy oraz poszukuje osób zaginionych na terenie kąpielisk, plaż morskich, jezior i basenów); górski (bierze udział w akcjach ratowniczych na szlakach górskich, udziela pomocy medycznej, organizuje transport lub miejsce opieki dla poszkodowanych, prowadzi szkolenia z zakresu właściwego zachowania się w górach); górniczy (udziela doraźnej pomocy osobom pod ziemią podczas pożaru, wybuchu gazów czy zawałów skał, przeprowadza również w kopalniach szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pod ziemią); morski (udziela pomocy rozbitkom na morzu); pokładowy (członek ekipy śmigłowca ratunkowego, może być pilotem śmigłowca, opuszczać się na linie lub drabince sznurowej, celem wciągnięcia poszkodowanych na pokład śmigłowca).
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Ratownik

Lista portali branżowych
Ratownik
https://studia.pl/zawody/7507-ratownik-medyczny
Ratownik
https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/ratownik-wopr-wymagania,uprawnienia,jak-zostac,kurs,egzamin,zarobki_pr-2179.html
Ratownik
https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/ratownik-gorski-specyfika-pracy,jak-zostac,czy-warto_pr-2496.html
Ratownik
https://www.kopalnia.pl/zwiedzanie/kopalnia-wiedzy/dla-zwiedzajacych/ratownik-gorniczy-zawod-dla-nieustraszonych
Ratownik
https://www.praca.pl/poradniki/lista-stanowisk/organizacje-pozarzadowe-wolontariat/ratownik-pokladowy_pr-1106.html
Ratownik
https://www.ratowniczy.net/
Ratownik
https://ratgod.blogspot.com/
Ratownik
http://rm-twojapasja.blogspot.com/2016/10/jeden-dzien-na-dyzurze-ratownika.html
Ratownik
http://ratunek24.pl/blogs
Ratownik
https://ratmed.pl/category/blogi-ratownicze/
Ratownik
https://www.centrumratownictwa.com/blog
Ratownik
https://blog.solven.pl/jak-zostac-ratownikiem-lub-przewonikiem-gorskim/
Ratownik
https://www.gowork.pl/blog/ratownik-gorski-praca-pod-gore
Ratownik
http://www.goprjura.pl/blog/
Ratownik
http://www.sirt.suwalki.pl/system-resys-w-gornictwie.html
Ratownik
http://www.csrg.bytom.pl/
Ratownik
https://blekitna.com/blog/gdzie-szukac-pracy-jako-ratownik-wodny.html
Ratownik
https://www.uczelnie.net/ratownictwo-medyczne
Ratownik
https://rjwprm.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem: