Tapicer

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Wykonuj wyroby tapicerowane i prace dekoratorskie
Wykonuj naprawę i renowację wyrobów tapicerowanych
Tapicer jest osobą zajmującą się tapicerowaniem, czyli pokrywaniem tkaniną mebli służących np. do siedzenia lub spania. Tapicer wykonuje zaprojektowane tapicerowane części nowych mebli i kompletów mebli, tapicerowane części wyposażenia środków transportowych (np. siedzenia samochodowe), sprzętu sportowego (maty, piłki, urządzenia treningowe), tapicerskie prace dekoracyjne związane z urządzaniem wnętrz mieszkalnych (wyciszanie drzwi, obijanie ścian, upinanie i mocowanie firan, kotar itp.), salonów wystawowych, scenografii teatralnej (formowanie, upinanie i zawieszanie kotar, draperii, kurtyn itp.), jak również naprawy uszkodzonych lub zużytych tapicerowanych części mebli i sprzętów, łącznie z drobnymi naprawami części konstrukcji.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Zarobki w zawodzie (brutto/miesiąc)

Średnia rynkowa brutto (zł):

3290
2610
4650
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz. 106)

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Tapicer z podziałem na województwa

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Tapicer z podziałem na województwa Zarejestrowani bezrobotni
Rok Miesiąc Kod województwa Województwo Kod zawodu Zawód W końcu okresu sprawozdawczego
Ogółem Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy
Do 30 roku życia W tym do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia
2019 6 02 Dolnośląskie 753402 Tapicer 134 14 8 27
2019 6 04 Kujawsko-pomorskie 753402 Tapicer 115 27 14 30
2019 6 06 Lubelskie 753402 Tapicer 32 5 1 11
2019 6 08 Lubuskie 753402 Tapicer 54 5 0 14
2019 6 10 Łódzkie 753402 Tapicer 84 15 4 15
2019 6 12 Małopolskie 753402 Tapicer 55 13 6 20
2019 6 14 Mazowieckie 753402 Tapicer 102 13 4 43
2019 6 16 Opolskie 753402 Tapicer 45 6 3 18
2019 6 18 Podkarpackie 753402 Tapicer 72 8 3 24
2019 6 20 Podlaskie 753402 Tapicer 30 5 1 15
2019 6 22 Pomorskie 753402 Tapicer 65 9 3 25
2019 6 24 Śląskie 753402 Tapicer 68 6 4 19
2019 6 26 Świętokrzyskie 753402 Tapicer 27 2 0 11
2019 6 28 Warmińsko-mazurskie 753402 Tapicer 98 22 8 24
2019 6 30 Wielkopolskie 753402 Tapicer 178 50 31 41
2019 6 32 Zachodniopomorskie 753402 Tapicer 49 5 2 15

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 A.10 0 Wykonywanie wyrobów tapicerowanych 23 2 2 100,00% 100,00% 100,00%
czerwiec/lipiec 2019 A.10 0 Wykonywanie wyrobów tapicerowanych 113 100 100 93,81% 94,00% 89,00%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
A.10 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
A.10 90,00% 100,00% 85,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,90% 92,10% 89,50%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Tapicer

0 - 95
95 - 190
190 - 286
286 - 381
381 - 476
476 - 572
572 - 667
667 - 763
Warto odwiedzić
Lista portali branżowych
Tapicer
http://tapicerstwo.co
Tapicer
http://www.tkaninyobiciowe.eu
Tapicer
https://www.lm.pl/katalog_firm/lista/430
Tapicer
https://epodreczniki.pl/a/tapicer/DnjrWRywd

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze