Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Montuj urządzenia sterowania ruchem kolejowym stacyjnym i liniowym.
Przeprowadzaj diagnostykę i utrzymuj w sprawności technicznej urządzenia sterowania ruchem kolejowym.
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym wykonuje i nadzoruje prace na różnych stanowiskach związanych bezpośrednio z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym w celu zapewnienia bardzo dobrego stanu technicznego, gwarantującego pracę całego systemu transportu kolejowego z zastosowaniem obowiązujących przepisów i instrukcji oraz uniwersalnych i specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 E.21 0 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym 45 45 45 97,78% 80,00% 77,78%
czerwiec/lipiec 2019 E.21 0 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym 6 11 4 66,67% 90,91% 100,00%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
E.21 100,00% 100,00% 100,00% 97,70% 79,50% 77,30%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
E.21 0,00% 85,70% 100,00% 100,00% 100,00% 66,70% 100,00% 100,00%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

0 - 12
12 - 25
25 - 38
38 - 51
51 - 63
63 - 76
76 - 89
89 - 102
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
https://www.rynek-kolejowy.pl
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
https://www.nakolei.pl
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
https://www.utk.gov.pl
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
https://www.wnp.pl/transport-kolejowy
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
https://kurierkolejowy.eu
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Portal:Transport_szynowy
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
http://koleja.pl
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
http://enkol.pl/Urz%C4%85d_Transportu_Kolejowego

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze