Technik dekarstwa

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Wykonywanie robót blacharsko-dekarskich
Organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzanie kosztorysów
Wykonywanie pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich oraz odwodnień połaci dachowych, montaż okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, naprawa i rozbiórka pokryć dachowych, wykonywanie obróbek dekarskich i blacharskich, termoizolacji dachów i odwodnień połaci dachowych, posługiwanie się projektem budowlanym i dokumentacją techniczną podczas organizowania i kontrolowania robót dekarskich, blacharskich i ciesielskich, organizacja i kontrola robót dekarskich, blacharskich i ciesielskich, organizowanie robót związanych z utrzymaniem konstrukcji i pokryć dachowych, sporządzanie kosztorysów robót dekarskich, blacharskich i ciesielskich, organizacja i kontrola robót montażowych urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej na dachu.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik dekarstwa


Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze