Technik górnictwa podziemnego

Klasy VII i VIII szkół podstawowych

Wykonuj roboty związane z drążeniem, utrzymaniem i likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych.
Wykonuj roboty związane z wydobywaniem złóż.
Technik górnictwa podziemnego zajmuje się pracami wydobywczymi w podziemnych zakładach górniczych: węgla kamiennego, rud żelaza, miedzi, soli oraz innych surowców mineralnych. Odpowiada za czynności przygotowawcze i udostępniające: chodniki węglowe, kamienno-węglowe i kamienne, przybierki, szyby, szybiki i wielkowymiarowe wyrobiska zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej i instrukcjami roboczymi. Planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne oraz przygotowuje dokumentację techniczno-ruchową w zakładach górniczych specjalizujących się w robotach udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych górnictwa podziemnego; nadzoruje przestrzegania zasad prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska naturalnego.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 M.11 0 Eksploatacja złóż podziemnych 1171 989 964 85,91% 99,70% 90.87%
M.39 1 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych 312 292 279 89,74% 93,15% 99,17%
czerwiec/lipiec M.11 0 Eksploatacja złóż podziemnych 1111 934 907 94,33% 98,61% 94,71%
M.39 1 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych 249 229 215 92,77% 88,65% 86,05%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
M.11 25,80% 100,00% 100,00% 91,30% 98,40% 95,80% 88,00% 99,90% 90,20% 62,20% 100,00% 50,00%
M.39 70,60% 62,50% 100,00% 93,50% 94,90% 92,40% 86,40% 92,50% 81,30%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
M.11 55,20% 100,00% 100,00% 92,60% 92,30% 96,00% 99,70% 96,70% 89,40% 94,80% 85,20%
M.39 63,20% 80,00% 66,70% 100,00% 97,90% 87,50% 86,90% 83,70% 94,90% 83,80%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik górnictwa podziemnego

0 - 35
35 - 70
70 - 106
106 - 141
141 - 176
176 - 212
212 - 247
247 - 283
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Technik górnictwa podziemnego
https://egornik.pl/
Technik górnictwa podziemnego
http://www.wug.gov.pl/
Technik górnictwa podziemnego
https://energia.rp.pl/
Technik górnictwa podziemnego
https://rynek-gazu.cire.pl/
Technik górnictwa podziemnego
https://www.imbigs.pl/
Technik górnictwa podziemnego
http://www.ptgeol.pl/
Technik górnictwa podziemnego
https://www.pgi.gov.pl/
Technik górnictwa podziemnego
https://min-pan.krakow.pl/
Technik górnictwa podziemnego
http://www.kgo.agh.edu.pl/
Technik górnictwa podziemnego
http://komag.eu/
Technik górnictwa podziemnego
http://nettg.pl/
Technik górnictwa podziemnego
http://www.detrans.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze