Technik inżynierii środowiska i melioracji

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Organizuj i prowadź roboty związane z budową obiektów gospodarki wodno-ściekowej.
Organizuj i prowadź roboty związane z budową obiektów gospodarki odpadami.
Organizuje i prowadzi roboty związane z budową obiektów gospodarki wodnej oraz uczestniczy w przygotowaniu harmono-gramów robót wodno-inżynierskich. Kieruje pracami związanymi z utrzymaniem obiektów gospodarki wodnej poprzez nadzór nad ich eksploatacją, konserwacją i modernizacją. Zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami. Organizuje i prowadzi roboty związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wykonuje prace związane z organizowaniem i prowadzeniem robót związanych z regulacją cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych. Przeprowadza prace związane z odwadnianiem i nawadnianiem użytków rolnych.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 R.23 0 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska 24 42 23 91,67% 42,87% 69,57%
R.24 1 Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych 67 76 67 64,18% 42,11% 41,79%
czerwiec/lipiec 2019 R.23 0 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska 16 27 15 68,75% 33,33% 46,67%
R.24 1 Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych 3 17 2 66,67% 58,82% 0,00%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
R.23 92,00% 43,00% 70,00%
R.24 64,00% 42,00% 42,00%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
R.23 0,00% 0,00% 0,00% 73,30% 39,10% 50,00%
R.24 100,00% 66,70% 53,30% 0,00%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik inżynierii środowiska i melioracji

0 - 17
17 - 34
34 - 51
51 - 68
68 - 85
85 - 102
102 - 119
119 - 137
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Technik inżynierii środowiska i melioracji
https://www.piib.org.pl/
Technik inżynierii środowiska i melioracji
http://wody.gov.pl/
Technik inżynierii środowiska i melioracji
https://poradnikprojektanta.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze