Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie
brak danych
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Mapa szkół i placówek

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze