Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego

Klasy VII i VIII szkół podstawowych

Wykonywanie robót związanych z konstrukcją i montażem stoisk targowo-wystawienniczych i scen
Projektowanie, nadzorowanie i organizacja robót związanych z konstrukcją i montażem stoisk targowo-wystawienniczych i scen
Montowanie i demontowanie metalowych konstrukcji stoisk targowo-wystawienniczych i scen, montowanie systemów suchej zabudowy przy konstrukcji i montażu stoisk targowo-wystawienniczych i scen, wykonywanie robót z drewna i materiałów drewnopochodnych przy konstrukcji i montażu stoisk targowo--wystawienniczych i scen, wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych i multimedialnych stoisk targowo-wystawienniczych i scen; projektowanie robót związanych z konstrukcją, montażem i wykończaniem stoisk targowo-wystawienniczych i scen, organizowanie i nadzorowanie robót związanych z systemami suchej zabudowy przy konstrukcji, montażu i wykończaniu stoisk targowo-wystawienniczych i scen, organizowanie i nadzorowanie robót związanych z konstrukcją, montażem i wykończeniem stoisk targowo-wystawienniczych i scen oraz sporządzanie kosztorysów.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego


Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze