Technik ogrodnik

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji OGR.02. „Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych”: tj. wykonywania prac związanych z prowadzeniem upraw roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych, roślin ozdobnych oraz sadowniczych, wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych, prowadzenia i obsługi mikrociągnika oraz wykonywania prac maszynami stosowanymi w ogrodnictwie; oraz w zakresie kwalifikacji OGR.05. „Planowanie i organizacja prac ogrodniczych”: tj. planowania i organizowania prac związanych z uprawą roślin sadowniczych i szkółkarskich, roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych oraz roślin ozdobnych.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik ogrodnik

Mapa szkół i placówek

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze