Florysta

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Projektuje i wykonuje dekoracje roślinne.
Aranżuje wnętrza i otwartą przestrzeń roślinami i kompozycjami roślinnymi.
Tworzy dekoracje roślinne, od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych, podnoszących estetykę otoczenia; zajmuje się wizualną oprawą uroczystości i imprez oraz kompleksową dekoracją wnętrz, stosując rośliny ozdobne cięte i doniczkowe; wykorzystuje w swojej pracy zasady kompozycji plastycznej oraz wiedzę dotyczącą sposobów zagospodarowania przestrzeni i dekoracji wnętrz.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 R.26 0 Wykonywanie kompozycji florystycznych 188 174 167 89, 36% 99,43% 91,02%
RL.26 1 Wykonywanie kompozycji florystycznych 612 583 579 93,14% 98,63% 96,37%
czerwiec/lipiec 2019 R.26 0 Wykonywanie kompozycji florystycznych 171 162 149 91,23% 99,38% 95,30%
RL.26 1 Wykonywanie kompozycji florystycznych 2038 2013 1973 89,96% 97,12% 88,60%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
R.26 80% 100% 100% 90,50% 99,40% 90,80% 75% 100% 100%
RL.26 93,10% 98,60% 96,40%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
R.26
RL.26
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
R.26 60% 100% 66,70% 100% 93,60% 99,30% 95,80% 80% 100% 100%
RL.26 89,10% 97,10% 88,60%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Florysta

0 - 505
505 - 675
675 - 845
845 - 1015
1015 - 1185
1185 - 1355
1355 - 1525
1525 - 1696
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
porady florystyczne i biznesowe, kursy, warsztaty, ogłoszenia
http://www.e-florystyka.pl
porady florystyczne i biznesowe, kursy, warsztaty, ogłoszenia
http://www.forumkwiatowe.pl
porady florystyczne i biznesowe, kursy, warsztaty, ogłoszenia
http://www.abcflorysty.pl
portal Stowarzyszenia Florystów Polskich
http://www.floryscipolscy.pl
porady florystyczne, materiały, trendy, ogłoszenia
http://www.asflor.pl
blog, artykuły, porady florystyczne
http://www.wsparcieflorystow.pl

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze