Florysta

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Projektuj i wykonuj dekoracje roślinne.
Aranżuj wnętrza i otwartą przestrzeń roślinami i kompozycjami roślinnymi.
Tworzy dekoracje roślinne, od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych, podnoszących estetykę otoczenia; zajmuje się wizualną oprawą uroczystości i imprez oraz kompleksową dekoracją wnętrz, stosując rośliny ozdobne cięte i doniczkowe; wykorzystuje w swojej pracy zasady kompozycji plastycznej oraz wiedzę dotyczącą sposobów zagospodarowania przestrzeni i dekoracji wnętrz.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Zarobki w zawodzie (brutto/miesiąc)

Średnia rynkowa brutto (zł):

2670
2350
3550
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz. 106)

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Florysta z podziałem na województwa

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Florysta z podziałem na województwa Zarejestrowani bezrobotni
Rok Miesiąc Kod województwa Województwo Kod zawodu Zawód W końcu okresu sprawozdawczego
Ogółem Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy
Do 30 roku życia W tym do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia
2019 6 02 Dolnośląskie 343203 Florysta 14 9 5 0
2019 6 04 Kujawsko-pomorskie 343203 Florysta 23 12 3 0
2019 6 06 Lubelskie 343203 Florysta 64 32 10 1
2019 6 08 Lubuskie 343203 Florysta 5 3 2 0
2019 6 10 Łódzkie 343203 Florysta 13 5 3 2
2019 6 12 Małopolskie 343203 Florysta 49 23 2 6
2019 6 14 Mazowieckie 343203 Florysta 36 8 1 4
2019 6 16 Opolskie 343203 Florysta 7 4 3 1
2019 6 18 Podkarpackie 343203 Florysta 34 15 6 3
2019 6 20 Podlaskie 343203 Florysta 21 13 5 0
2019 6 22 Pomorskie 343203 Florysta 16 8 3 2
2019 6 24 Śląskie 343203 Florysta 31 10 4 5
2019 6 26 Świętokrzyskie 343203 Florysta 12 5 2 2
2019 6 28 Warmińsko-mazurskie 343203 Florysta 16 11 4 0
2019 6 30 Wielkopolskie 343203 Florysta 22 13 4 1
2019 6 32 Zachodniopomorskie 343203 Florysta 15 4 1 1

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 R.26 0 Wykonywanie kompozycji florystycznych 188 174 167 89, 36% 99,43% 91,02%
RL.26 1 Wykonywanie kompozycji florystycznych 612 583 579 93,14% 98,63% 96,37%
czerwiec/lipiec 2019 R.26 0 Wykonywanie kompozycji florystycznych 171 162 149 91,23% 99,38% 95,30%
RL.26 1 Wykonywanie kompozycji florystycznych 2038 2013 1973 89,96% 97,12% 88,60%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
R.26 80% 100% 100% 90,50% 99,40% 90,80% 75% 100% 100%
RL.26 93,10% 98,60% 96,40%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
R.26
RL.26
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
R.26 60% 100% 66,70% 100% 93,60% 99,30% 95,80% 80% 100% 100%
RL.26 89,10% 97,10% 88,60%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Florysta

0 - 505
505 - 675
675 - 845
845 - 1015
1015 - 1185
1185 - 1355
1355 - 1525
1525 - 1696
Warto odwiedzić
Lista portali branżowych
porady florystyczne i biznesowe, kursy, warsztaty, ogłoszenia
http://www.e-florystyka.pl
porady florystyczne i biznesowe, kursy, warsztaty, ogłoszenia
http://www.forumkwiatowe.pl
porady florystyczne i biznesowe, kursy, warsztaty, ogłoszenia
http://www.abcflorysty.pl
portal Stowarzyszenia Florystów Polskich
http://www.floryscipolscy.pl
porady florystyczne, materiały, trendy, ogłoszenia
http://www.asflor.pl
blog, artykuły, porady florystyczne
http://www.wsparcieflorystow.pl

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze