Technik organizacji turystyki

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Projektuj i organizuj imprezy i usługi turystyczne.
Prowadź informację turystyczną.
Zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie planowania, realizowania i nadzorowania imprez oraz usług turystycznych. Organizuje oraz przeprowadza akcje promocyjno–reklamowe, a także odpowiada za cały zakres prac związanych ze sprzedażą i rozliczaniem finansowym imprez turystycznych, targów czy konferencji. W obszarze świadczenia usług turystycznych udziela informacji tu-rystycznej, planuje trasy podróży, dokonuje dla klientów rezerwacji w hotelach, prowadzi dokumentację. Dba o bie-żącą analizę trendów rynku turystycznego i infrastruktury turystycznej. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi uczestnikami i organizatorami rynku usług turystycznych.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 T.13 0 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 692 1075 677 95,23% 77,02% 87,00%
T.14 1 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 2548 2587 2538 98,04% 90,92% 90,46%
czerwiec/lipiec 2019 T.13 0 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 1211 1380 1200 99,67% 61,59% 67,50%
T.14 1 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 440 537 426 85,91% 73,00% 73,71%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
T.13 80,00% 25,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 95,70% 78,00% 87,60%
T.14 83,30% 73,50% 57,10% 98,10% 91,10% 90,60%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
T.13 100,00% 29,20% 66,70% 99,70% 62,20% 67,50%
T.14 88,50% 63,90% 72,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 84,70% 77,50% 73,90%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik organizacji turystyki

0 - 159
159 - 288
288 - 416
416 - 545
545 - 674
674 - 802
802 - 931
931 - 1060
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Technik organizacji turystyki
https://www.rynek-turystyczny.pl/
Technik organizacji turystyki
https://www.pot.gov.pl/pl
Technik organizacji turystyki
http://www.wiadomosciturystyczne.pl/
Technik organizacji turystyki
https://www.waszaturystyka.pl/
Technik organizacji turystyki
http://www.horecanet.pl/
Technik organizacji turystyki
https://www.e-hotelarz.pl/
Technik organizacji turystyki
http://www.e-hotelarstwo.com/
Technik organizacji turystyki
http://www.enjoyyourstay.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze