Technik turystyki na obszarach wiejskich

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
brak danych
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik turystyki na obszarach wiejskich

Mapa szkół i placówek

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze