Technik rolnik

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Prowadzenie produkcji rolniczej
Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
Kształcenie w zawodzie Technik rolnik przygotowuje do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji "ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej" obejmującej wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, obsługiwanie pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej, prowadzenie sprzedaży zwierząt i produktów rolnych, oraz w zakresie kwalifikacji "ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej" obejmującej organizowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej i zwierzęcej.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik rolnik

Mapa szkół i placówek

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze