Technik technologii drewna

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Wykonuj wyroby z drewna i materiałów drewnopochodnych
Wykonuj prace związane z obsługą, konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie
Opracowywanie dokumentacji technicznej i technologicznej w zakresie przygotowywania, przebiegu, kierowania i nadzorowania procesu technologii drewna.Technik technologii drewna prowadzi działania związane z przetwórstwem drewna; opracowuje dokumentację techniczną i technologiczną niezbędną do przygotowania i przebiegu procesów przetwarzania drewna; organizuje i nadzoruje wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych; wykonuje prace związane z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych; zajmuje się programowaniem oraz obsługą obrabiarek i urządzeń stosowanych w procesie przetwarzania drewna.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
Styczeń /luty 2019 A.13 0 Wytwarzanie wyrobów stolarskich 208 225 192 78,37% 92,89% 78,65%
A.50 1 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna 187 198 179 83,96% 75,76% 72,63%
Czerwiec /lipiec 2019 A.13 0 Wytwarzanie wyrobów stolarskich 800 728 703 30,50% 95,19% 32,86%
A.50 1 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna 28 35 18 50,00% 45,71% 27,78%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
A.13 50,00% 84,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% 84,80% 97,70% 84,30% 71,80% 86,30% 69,10%
A.50 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 77,80% 100,00% 83,70% 77,00% 72,20%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
A.13 15,60% 96,20% 18,20% 0,00% 100,00% 58,50% 98,60% 65,60% 28,50% 94,70% 30,40%
A.50 80,00% 33,30% 50,00% 55,60% 25,00% 42,10% 45,00% 28,60%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik technologii drewna

0 - 34
34 - 68
68 - 103
103 - 137
137 - 171
171 - 206
206 - 240
240 - 275
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Technik technologii drewna
http://www.budujzdrewna.pl
Technik technologii drewna
http://www.dom.pl
Technik technologii drewna
http://www.drewno.pl
Technik technologii drewna
http://www.drzewnictwo.pl
Technik technologii drewna
http://www.e-dach.pl
Technik technologii drewna
http://www.e-handeldrewnem.pl
Technik technologii drewna
http://www.emebel.pl
Technik technologii drewna
http://www.meble.com.pl
Technik technologii drewna
http://www.meble.org.pl
Technik technologii drewna
http://www.odpady.net.pl
Technik technologii drewna
http://www.oknonet.pl
Technik technologii drewna
http://www.opakowania.com.pl
Technik technologii drewna
http://www.paleciarz.pl
Technik technologii drewna
http://www.stolarstwo.pl
Technik technologii drewna
http://www.tartaki.com.pl
Technik technologii drewna
http://www.4woodi.pl
Technik technologii drewna
http://www.bioenergyinternational.com
Technik technologii drewna
http://www.holz.de
Technik technologii drewna
http://www.moebel.at
Technik technologii drewna
http://www.paperonline.org
Technik technologii drewna
http://www.osb-info.org

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze