Technik technologii wyrobów skórzanych

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Sporządzaj dokumentację wyrobu kaletniczego na potrzeby zamówienia
Użytkuj maszyny i urządzenia do wytwarzania wyrobów kaletniczych
Planuje, wykonuje i nadzoruje przygotowanie, produkcję odzieży, galanterii futrzanej i skórzanej oraz wyrobów kaletniczych, z zachowaniem wymogów technologicznych, eksploatacyjnych, użytkowych, jakościowych, estetycznych, stosując dokumentację techniczno-konstrukcyjną, technologiczną, normy techniczne, normy pracy, przyrządy kontrolno-pomiarowe (grubościomierze, lepkościomierze, planimetry), maszyny i urządzenia (maszyny szyjące i rozkrawające, zgrzewarki itp.) oraz narzędzia i przybory, takie jak: noże, nożyczki, młotki, igły, gwoździe, kowadełka.Planuje, przygotowuje i nadzoruje proces produkcji wyrobów kuśnierskich lub wyrobów kaletniczych. W oparciu o dokumentację techniczno-konstrukcyjną, technologiczną, normy techniczne i normy pracy - odpowiada za przestrzeganie wymagań: technologicznych, jakościowych, estetycznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych. Wykorzystuje do tego celu przyrządy kontrolno – pomiarowe (grubościomierze, lepkościomierze, planimetry), maszyny i urządzenia (maszyny szyjące i rozkrawające, zgrzewarki itp.) oraz narzędzia i przybory (noże, nożyczki, młotki, igły, gwoździe, kowadełka). Sporządza dokumentację produkcyjną, a także ocenia jakość: materiałów, półproduktów i wyrobów. Na bieżąco reguluje urządzenia produkcyjne. Dokonuje przeglądu stanu technicznego maszyn i urządzeń.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 A.07 0 Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych 9 9 9 100,00% 100,00% 100,00%
czerwiec/lipiec 2019 A.07 0 Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych 4 4 4 100.00% 75,00% 75,00%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
A.07 100,00% 100,00% 100,00%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
A.07 100,00% 75,00% 75,00%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik technologii wyrobów skórzanych

Lista portali branżowych
Technik technologii wyrobów skórzanych
http://www.pips.pl/
Technik technologii wyrobów skórzanych
http://www.przeglad-wlokienniczy.pl/
Technik technologii wyrobów skórzanych
http://www.ips.lodz.pl/pl
Technik technologii wyrobów skórzanych
http://www.oibs.pl/
Technik technologii wyrobów skórzanych
https://zrp.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze