Technik transportu kolejowego

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Organizuj oraz prowadź ruch pociągów na szlakach i posterunkach ruchu
Obsługuj urządzenia sterowania ruchem, łączności i infrastruktury kolejowej
Organizuje i nadzoruje przewóz pasażerów i towarów, obsługując urządzenia sterowania ruchem kolejowym, odprawy osób i przesyłek; prowadzi marketing usług kolejowych; organizuje ruch kolejowy i prace manewrowe, zgodnie z odpowiednimi przepisami i taryfami oraz posługując się sprzętem informatycznym i łączności; kieruje pracami na bocznicy kolejowej i wewnętrznej sieci kolejowej zakładu przemysłowego w zakresie transportu materiałów pomiędzy poszczególnymi wydziałami.Organizuje oraz prowadzi ruch pociągów na szlakach kolejowych, dworcach i bocznicach (tj. odgałęzieniach torów, służących np. do postoju pociągów, ich rozładunku i załadunku oraz napraw). Wykorzystuje do tego celu urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności, dzięki którym na podległym obszarze w ścisłym kontakcie z maszynistami i osobami, zarządzającymi ruchem na innych stacjach: decyduje o czasie i miejscu odjazdu pociągów, śledzi ruch pociągów, wstrzymuje ruch w przypadku awarii lub zmienia trasy przejazdów wyznaczając alternatywne drogi. Nadzoruje i koordynuje pracę przewoźników na stacji kolejowej. Planuje przewozy pasażerskie i towarowe. Zarządza taborem kolejowym, co oznacza odpowiedzialność za: kontrolowanie dobrego stanu torów, zwrotnic, trakcji kolejowej i innych urządzeń, od których zależy bezpieczny ruch pociągów. W przypadku zgłoszenia usterki, organizuje i wysyła na jej miejsce ekipę remontową. Organizuje pracę stacji kolejowej, m.in. decydując o miejscu postoju wagonów, oczekujących na wyprawienie w drogę lub dołączenie do składu. Nadzoruje zestawianie, rozrządzanie i obsługę pociągów. Dokonuje odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 A.44 0 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów 296 561 263 73,99% 18,36% 11,41%
A.45 1 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych 261 288 258 74,71% 11,81% 11,63%
czerwiec/lipiec 2019 A.44 0 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów 105 403 102 75,24% 15,63% 10,78%
A.45 1 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych 49 185 47 59,18% 47,03% 27,66%
AU.46 2 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów 283 284 281 88,34% 21,13% 21,35%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
A.44 88,90% 0,00% 0,00% 100,00% 86,40% 84,60% 72,30% 15,70% 7,60%
A.45 0,00% 8,70% 0,00% 90,00% 29,40% 30,00% 74,70% 10,90% 11,00%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
A.44 100,00% 11,50% 0,00% 100,00% 60,00% 100,00% 74,50% 15,30% 10,10%
A.45 40,00% 57,10% 0,00% 66,70% 100,00% 73,30% 77,80% 56,00% 31,30% 25,00%
AU.46 88,30% 21,10% 21,40%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik transportu kolejowego

0 - 58
58 - 116
116 - 175
175 - 233
233 - 291
291 - 350
350 - 408
408 - 467
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Technik transportu kolejowego
https://www.rynek-kolejowy.pl/
Technik transportu kolejowego
https://www.nakolei.pl/
Technik transportu kolejowego
http://www.izbakolei.pl/pl/home
Technik transportu kolejowego
https://www.plk-sa.pl/
Technik transportu kolejowego
https://utk.gov.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze