Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Montuj urządzenia i systemy energetyki odnawialnej.
Uruchamiaj urządzenia i systemy energetyki odnawialnej oraz wyceniaj roboty.
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej montuje i uruchamia oraz konserwuje, monitoruje i nadzoruje urządze-nia i systemy energetyki odnawialnej. Ponadto wycenia roboty związane z energetyką odnawialną oraz dokonuje oceny oddzia-ływania środowiskowego eksploatowanych urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
Styczeń /luty 2018 B.21 0 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 635 688 616 70,71% 92,01% 69,16%
B.22 1 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 1502 1573 1492 84,49% 53,27% 51,07%
Czerwiec /lipiec B.21 0 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 1187 1041 1005 99,07% 93,56% 94,03%
B.22 1 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 428 787 368 78,27% 52,35% 51,09%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
B.21 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,90% 92,30% 94,10% 69,80% 92,00% 68,40%
B.22 57,10% 30,20% 0,00% 66,70% 37,50% 33,30% 94,70% 100,00% 92,30% 75,00% 100,00% 90,00%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
B.21 100,00% 33,30% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,10% 94,00% 94,00%
B.22 64,80% 50,80% 35,30% 45,50% 97,50% 79,20% 79,20% 77,00% 48,70% 46,20%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

0 - 195
195 - 308
308 - 421
421 - 535
535 - 648
648 - 761
761 - 874
874 - 988
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
https://www.energetyka24.com/
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
http://portalenergetyczny.pl/strona-glowna-aktualnosci/
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
https://globenergia.pl/
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
https://wysokienapiecie.pl/
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
https://www.wnp.pl/energetyka/
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
https://inzynieria.com/b/energetyka
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
https://www.cire.pl/
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
https://trendywenergetyce.pl/
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
https://energiaimy.pl/
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
https://www.gramwzielone.pl/
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
https://www.gigawat.net.pl
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
https://www.ure.gov.pl/
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
http://branzaelektryczna.pl/
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
https://www.products.pcc.eu/pl/k/branza-energetyczna/
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
https://www.elektroonline.pl/
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
http://www.elektro.info.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze