Technik energetyk

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Montuj i uruchamiaj urządzenia do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i cieplnej.
Wykonuj konserwację oraz przeglądy instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i cieplnej.
Technik energetyk montuje, eksploatuje i kontroluje instalacje elektryczne, elektroenergetyczne i sieci cieplne służące do wy-twarzania, przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wyko-rzystywania różnych rodzajów energii.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
Styczeń /luty 2019 E.22 0 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej 9 75 7 88,89% 78,67% 57,14%
E.23 1 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej 159 178 158 93,08% 58,99% 58,23%
Czerwiec /lipiec 2019 E.22 0 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej 161 179 159 90,06% 78,77% 72,96%
E.23 1 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej 15 55 14 86,67% 12,73% 0,00%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
E.22 88,90% 78,70% 57,10%
E.23 100,00% 58,30% 100,00% 93,00% 59,00% 58,00%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
E.22 100,00% 100,00% 100,00% 90,00% 78,30% 72,80%
E.23 100,00% 15,80% 0,00% 83,30% 11,10% 0,00%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik energetyk

0 - 25
25 - 50
50 - 75
75 - 101
101 - 126
126 - 151
151 - 176
176 - 202
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Technik energetyk
https://www.energetyka24.com/
Technik energetyk
http://portalenergetyczny.pl/strona-glowna-aktualnosci/
Technik energetyk
https://globenergia.pl/
Technik energetyk
https://wysokienapiecie.pl/
Technik energetyk
https://www.wnp.pl/energetyka/
Technik energetyk
https://inzynieria.com/b/energetyka
Technik energetyk
https://www.cire.pl/
Technik energetyk
https://trendywenergetyce.pl/
Technik energetyk
https://energiaimy.pl/
Technik energetyk
https://www.gramwzielone.pl/
Technik energetyk
https://www.gigawat.net.pl
Technik energetyk
https://www.ure.gov.pl/
Technik energetyk
http://branzaelektryczna.pl/
Technik energetyk
https://www.products.pcc.eu/pl/k/branza-energetyczna/
Technik energetyk
https://www.elektroonline.pl/
Technik energetyk
http://www.elektro.info.pl/
Technik energetyk
http://enmaro.com/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze