Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Wykonuj roboty związane z montażem urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.
Dokonuj ekspolatacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.
Technik chłodnictwa i klimatyzacji montuje, uruchamia i ob-sługuje absorpcyjne lub sprężarkowe urządzenia chłodnicze oraz prowadzi bieżącą konserwację urządzeń chłodniczych. Jest osobą przygotowaną do diagnozowania stanu instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, usuwa przyczyny awarii i uszkodzeń, wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w instalacjach i urządze-niach chłodniczych oraz klimatyzacyjnych. Samodzielnie lub pracując w małym zespole zajmuje się naprawami urządzeń chłodniczych oraz przeprowadza ocenę ich pracy, a po uzy-skaniu uprawnień prowadzi również dozór techniczny nad przemysłowymi i użytkowymi urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi i pompami ciepła.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Zarobki w zawodzie (brutto/miesiąc)

Średnia rynkowa brutto (zł):

4510
2580
5660
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz. 106)

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Warto odwiedzić

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze