Wiertacz

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Wykonuj prace związane z montażem i demontażem urządzeń wiertniczych.
Dobieraj narzędzia i elementy zestawu przewodu wiertniczego i osprzętu wiertniczego.
Wykonuje otwory wiertnicze do celów rozpoznawczych, badawczych, poszukiwawczych, eksploatacyjnych i innych. Najczęściej są to odwierty do poszukiwania i eksploatacji złóż ropy naftowej, gazu ziemnego, surowców mineralnych, wód podziemnych (słodkich, mineralnych i geotermalnych), surowców stałych. Uczestniczy w pracach pomocniczych przy badaniach hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich oraz przy likwidacji awarii wiertniczych. Obsługuje specjalistyczne urządzenia stosowane w procesie wiercenia. Prace prowadzi w oparciu o przepisy prawa geologiczno–górniczego oraz rozporządzeń stosownych ministerstw, do przestrzegania których jest ściśle zobowiązany.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Zarobki w zawodzie (brutto/miesiąc)

Średnia rynkowa brutto (zł):

3950
3400
5130
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz. 106)

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Wiertacz z podziałem na województwa

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Wiertacz z podziałem na województwa Zarejestrowani bezrobotni
Rok Miesiąc Kod województwa Województwo Kod zawodu Zawód W końcu okresu sprawozdawczego
Ogółem Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy
Do 30 roku życia W tym do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia
2019 6 02 Dolnośląskie 811305 Wiertacz 5 0 0 5
2019 6 04 Kujawsko-pomorskie 811305 Wiertacz 0 0 0 0
2019 6 06 Lubelskie 811305 Wiertacz 5 0 0 3
2019 6 08 Lubuskie 811305 Wiertacz 1 0 0 1
2019 6 12 Małopolskie 811305 Wiertacz 6 1 1 2
2019 6 14 Mazowieckie 811305 Wiertacz 4 0 0 4
2019 6 18 Podkarpackie 811305 Wiertacz 6 1 1 1
2019 6 20 Podlaskie 811305 Wiertacz 0 0 0 0
2019 6 22 Pomorskie 811305 Wiertacz 1 0 0 0
2019 6 24 Śląskie 811305 Wiertacz 1 0 0 1
2019 6 26 Świętokrzyskie 811305 Wiertacz 5 0 0 5
2019 6 30 Wielkopolskie 811305 Wiertacz 5 1 1 4
2019 6 32 Zachodniopomorskie 811305 Wiertacz 0 0 0 0

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2018 M.08 0 Wykonywanie prac wiertniczych 7 0 0 42,86
czerwiec/lipiec M.08 0 Wykonywanie prac wiertniczych 34 34 33 82,35% 97,06% 81,82%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
M.08 0,00% 50,00%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
M.08 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 81,30% 97,00% 81,30%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Wiertacz

Warto odwiedzić
Lista portali branżowych
Wiertacz
https://www.imbigs.pl/
Wiertacz
http://www.ptgeol.pl/
Wiertacz
https://www.pgi.gov.pl/
Wiertacz
https://min-pan.krakow.pl/
Wiertacz
http://www.detrans.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze