Zdun

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Wykonuj, remontuj oraz przeprowadzaj rozbiórki pieców grzewczych murowanych.
Wykonuj, remontuj oraz przeprowadzaj rozbiórki kominków.
Zajmuje się budową, naprawą oraz rozbiórką pieców kaflowych, kuchennych oraz kominków w budynkach, a także grilli ogrodo-wych i wędzarni w przestrzeni zewnętrznej. Montuje i osadza elementy metalowe w konstrukcji pieca. Odpowiada za budowę przewodów odprowadzających spaliny. Dokonuje konserwacji, napraw (np. odpadających czy pękają-cych kafli, czyszczenie wentylacji) oraz renowacji zabytkowych pieców. Wykonuje prace związane z tzw. przestawianiem pieca, czyli jego rozebraniem i ponownym złożeniem.Czynności zawodowe realizuje wykorzystując narzędzia mu-rarskie i zduńskie oraz maszyny do przygotowania zaprawy i transportu. Pracuje zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Zarobki w zawodzie (brutto/miesiąc)

Średnia rynkowa brutto (zł):

3020
50% osób zarabia mniej
50% osób zarabia więcej
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz. 106)

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Zdun z podziałem na województwa

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Zdun z podziałem na województwa Zarejestrowani bezrobotni
Rok Miesiąc Kod województwa Województwo Kod zawodu Zawód W końcu okresu sprawozdawczego
Ogółem Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy
Do 30 roku życia W tym do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia
2019 6 02 Dolnośląskie 711203 Zdun 2 0 0 2
2019 6 04 Kujawsko-pomorskie 711203 Zdun 1 0 0 0
2019 6 06 Lubelskie 711203 Zdun 1 0 0 0
2019 6 08 Lubuskie 711203 Zdun 1 0 0 1
2019 6 10 Łódzkie 711203 Zdun 2 0 0 2
2019 6 12 Małopolskie 711203 Zdun 2 0 0 2
2019 6 14 Mazowieckie 711203 Zdun 2 1 1 1
2019 6 16 Opolskie 711203 Zdun 3 0 0 2
2019 6 18 Podkarpackie 711203 Zdun 1 0 0 1
2019 6 22 Pomorskie 711203 Zdun 4 0 0 3
2019 6 24 Śląskie 711203 Zdun 2 1 1 0
2019 6 28 Warmińsko-mazurskie 711203 Zdun 6 0 0 4
2019 6 30 Wielkopolskie 711203 Zdun 5 0 0 4
2019 6 32 Zachodniopomorskie 711203 Zdun 5 0 0 4

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Zdun

0 - 0
0 - 0
0 - 1
1 - 1
1 - 1
1 - 2
2 - 2
2 - 3
Warto odwiedzić
Lista portali branżowych
Zdun
http://zduni.eu/636-2/
Zdun
http://cechzdunowpolskich.zduny.pl/
Zdun
http://www.kominek.org.pl/
Zdun
http://www.kominkipolskie.com.pl/
Zdun
http://www.kominypolskie.com.pl
Zdun
https://pracowniajwa.pl/
Zdun
http://wentylacja.org.pl/
Zdun
http://www.zdunskieopowiesci.pl
Zdun
https://zrp.pl/dzialalnosc-zrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/standardy-egzaminacyjne/wykaz-standardow-egzaminacyjnych/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze