Zdun

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Wykonuj, remontuj oraz przeprowadzaj rozbiórki pieców grzewczych murowanych.
Wykonuj, remontuj oraz przeprowadzaj rozbiórki kominków.
Zajmuje się budową, naprawą oraz rozbiórką pieców kaflowych, kuchennych oraz kominków w budynkach, a także grilli ogrodo-wych i wędzarni w przestrzeni zewnętrznej. Montuje i osadza elementy metalowe w konstrukcji pieca. Odpowiada za budowę przewodów odprowadzających spaliny. Dokonuje konserwacji, napraw (np. odpadających czy pękają-cych kafli, czyszczenie wentylacji) oraz renowacji zabytkowych pieców. Wykonuje prace związane z tzw. przestawianiem pieca, czyli jego rozebraniem i ponownym złożeniem.Czynności zawodowe realizuje wykorzystując narzędzia mu-rarskie i zduńskie oraz maszyny do przygotowania zaprawy i transportu. Pracuje zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Zdun

0 - 0
0 - 0
0 - 1
1 - 1
1 - 1
1 - 2
2 - 2
2 - 3
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Zdun
http://zduni.eu/636-2/
Zdun
http://cechzdunowpolskich.zduny.pl/
Zdun
http://www.kominek.org.pl/
Zdun
http://www.kominkipolskie.com.pl/
Zdun
http://www.kominypolskie.com.pl
Zdun
https://pracowniajwa.pl/
Zdun
http://wentylacja.org.pl/
Zdun
http://www.zdunskieopowiesci.pl
Zdun
https://zrp.pl/dzialalnosc-zrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/standardy-egzaminacyjne/wykaz-standardow-egzaminacyjnych/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze