Kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy – Wojewódzkie Zespoły Koordynacji ds. kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie

2023-08-07

W Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się spotkanie przybliżające założenia systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie. Jego celem jest dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy w regionach. Budżet projektu to 344 mln zł. W wydarzeniu wzięła udział Sekretarz Stanu w MEiN Marzena Machałek.

Więcej pod adresemhttps://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ksztalcenie-dostosowane-do-potrzeb-rynku-pracy--wojewodzkie-zespoly-koordynacji-ds-ksztalcenia-i-szkolenia-zawodowego-oraz-uczenia-sie-przez-cale-zycie