KSZTAŁCENIE ZAWODOWE NA UKRAINIE

2023-04-04

PLATFORMA PROFOSVITA.ONLINE

 

Dla potrzeb kształcenia zawodowego na Ukrainie uruchomiona została platforma edukacyjna „Profosvita.online” dostępna pod adresem: https://profosvita.online/. Jest to platforma do kształcenia na odległość i kształcenia mieszanego, stworzona na bazie „Ogólnoukraińskiej Szkoły Online” przeznaczonej specjalnie dla uczniów szkół zawodowych, kadry nauczycielskiej i osób dorosłych zdobywających kwalifikacje zawodowe. Na platformie zamieszczone zostały wysokiej jakości, aktualne i bezpłatne materiały edukacyjne z zakresu edukacji zawodowej.

 

Największym donatorem zamieszczonych na platformie Profosvita.online materiałów szkoleniowych (kursów online oraz materiałów video) pochodzących z zagranicy jest Polska. Głównym źródłem tych materiałów jest repozytorium kursów on-line do kształcenia zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Tłumaczenie i adaptacja została przeprowadzona przez Międzynarodowy Fundusz Solidarności (Polska) w ramach programu EU4Skills.

 

Oto przykładowe materiały szkoleniowe zamieszczone na platformie Prosvita.online:

 

Branża rolno-hodowlana - Ekologiczna produkcja rolnicza: kurs skierowany jest do osób uczących się oraz nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego, którzy chcą poszerzyć własne rozumienie ekologicznej produkcji rolnej. Ponadto materiały szkoleniowe mogą być przydatne dla rolników, którzy są zainteresowani uzyskaniem certyfikatu ekologicznego producenta rolnego.

 

Branża motoryzacyjna - Technologie naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych : materiały z tego kursu pozwolą poznać działanie urządzeń i urządzeń stosowanych w diagnostyce i naprawie układów elektrycznych i elektronicznych, które zapewniają bezpieczeństwo na drodze, ułatwiają jazdę i podnoszą komfort użytkowania samochodu.

 

 

PORADNIK DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

Dla szkół na Ukrainie udostępnione także zostały polskie materiały edukacyjne do poradnictwa zawodowego. Na prowadzonym przez Fundację Solidarności Międzynarodowej portalu kariera.in.ua zamieszczony został poradnik dla szkół zawodowych wraz ze scenariuszami lekcji opracowanymi przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Poradnik doradztwa zawodowego został wydrukowany i przekazany nauczycielom ze szkół zawodowych z Ukrainy, natomiast w wersji online dostępny jest pod linkiem: https://kariera.in.ua/uk/courseware/?lecture=54734&module=6043&completed=false#!854

 

Wszystkich zainteresowanych uczniów i słuchaczy z Ukrainy, a także nauczycieli, instruktorów kształcenia zawodowego oraz doradców zawodowych zachęcamy do korzystania z materiałów edukacyjnych dostępnych w języku ukraińskim.

 

Link do ukraińskiego rejestru zawodów kształcenia zawodowego: https://www.kmu.gov.ua/npas/91889415

 

Komisja Europejska opublikowała też raport pn. "Porównanie Europejskich Ram Kwalifikacji z Ukraińską Ramą Kwalifikacji" napisany wspólnie z partnerami europejskimi i ukraińskimi oraz Europejską Fundacją Szkoleniową (ETF).

Raport dostępny jest w języku angielskim na stronie internetowej KE pod linkiem: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10513&furtherNews=yes