2023-02-02

Do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego zostało wprowadzonych 9 nowych zawodów. W dniu 18 stycznia 2023 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie.

 

Wprowadzenie nowych zawodów stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy oraz wynika z konieczności dostosowania oferty kształcenia zawodowego do zmian zachodzących w poszczególnych branżach.

 

Nowe zawody to:

  • Administrator produkcji filmowej i telewizyjnej oraz Technik animacji filmowej (branża audiowizualna)
  • Technik aranżacji wnętrz (branża budowlana)
  • Technik gospodarki odpadami, Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami oraz Pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami (dotychczasowa branża chemiczna, która obecnie otrzymała nazwę branża chemiczna i ochrony środowiska)
  • Technik przemysłu drzewnego oraz Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego (branża drzewno-meblarska)
  • Animator rynku książki (branża poligraficzna)

 

Ponadto dotychczasowa branża poligraficzna otrzymała nazwę branża poligraficzno-księgarska i zawód Technik księgarstwa został przeniesiony do niej z branży handlowej.

 

Zmiany te wchodzą w życie 1 września 2023 r.

 

Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/9-nowych-zawodow-w-szkolnictwie-branzowym

 

Bezpośredni link do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego: https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000018301.pdf