Ogłoszenie konkursu na utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowych Centrów Umiejętności (BCU)

2022-10-28

15 września br. został ogłoszony konkurs na utworzenie 120 nowoczesnych Branżowych Centrów Umiejętności (BCU).

 

To inwestycja za ponad 1,4 mld zł, realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, polegająca na utworzeniu 120 ośrodków w partnerstwie podmiotów branżowych oraz organów prowadzących szkoły kształcące w zawodach i centra kształcenia zawodowego.

 

Formuła BCU będzie nowością w systemie oświaty. Centra będą zaawansowanymi technologicznie ośrodkami pełniącymi cztery funkcje: edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową i doradczo-promocyjną.

 

Każde BCU będzie specjalizowało się w innej dziedzinie gospodarki. Wśród 120 dziedzin, w których powstaną centra, znajdą się także branże kluczowe dla rozwoju przemysłu, w tym m.in. automatyka, robotyka, mechatronika, przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy, energetyka odnawialna, transport, spedycja i logistyka, czy przetwórstwo spożywcze. Centra będą zaawansowanymi technologicznie ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży. Z ich oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy branż.

 

W każdej ze 120 dziedzin powstanie 1 centrum w kraju - o jego lokalizacji zdecyduje dana branża, przy czym BCU będą tworzone przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego. Przewiduje się utworzenie co najmniej 20 BCU do końca 2023 r. a kolejnych 100 do końca 2024 r.

 

 

Więcej informacji na stronie MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenie-konkursu-na-utworzenie-i-wsparcie-funkcjonowania-branzowych-centrow-umiejetnosci-bcu

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu na stronie FRSE: https://www.frse.org.pl/kpo-bcu