Zawodowiec Roku 2022 - konkurs dla nauczycieli kształcenia zawodowego

2022-10-28

15 października 2022 r.  został ogłoszony Konkurs „Zawodowiec Roku 2022”. To inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki realizowana w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz KGHM Polska Miedź.

 

Adresatami konkursu o tytuł „Zawodowca Roku 2022” są nauczyciele kształcenia zawodowego zatrudnieni w branżowych szkołach I stopnia, technikum, branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych lub w centrach kształcenia zawodowego. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej zaangażowanych nauczycieli kształcenia zawodowego.

 

Tytuł zawodowca roku może otrzymać nauczyciel, który:

 • jest zaangażowany w pracę z młodzieżą,
 • wspiera zainteresowania zawodowe uczniów,
 • cieszy się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym,
 • posiada szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze w obszarze kształcenia zawodowego,
 • działa na rzecz promocji kształcenia zawodowego np. wprowadza autorskie rozwiązania dydaktyczne i metodyczne w obszarze kształcenia zawodowego,
 • współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym (w szczególności z pracodawcami) i dbać o swój rozwój zawodowy.

 

Harmonogram konkursu

 • 15 października 2022 r. – uruchomienie naboru
 • do 31 grudnia 2022 r. – zgłoszenia kandydatów

 

Uwaga! Nastąpiła zmiana w regulaminie konkursu, w którym doprecyzowano informację dotyczącą nagród. Każdy uczestnik, który uzyska tytuł „Zawodowca Roku 2022” w danej dziedzinie, a także uczestnicy wyróżnieni, otrzymają dyplomy i vouchery do wykorzystania w sklepie ze sprzętem elektronicznym: 

 • za zajęcie I miejsca – 2.000,00 zł 
 • za zajęcie II miejsca – 1.500,00 zł 
 • za zajęcie III miejsca – 1.000,00 zł 

Nagrody zostaną wręczone na Uroczystej Gali w marcu 2023 r.  

 

Zaktualizowany regulamin konkursu, system rejestracji kandydatów oraz wykaz dziedzin konkursowych są dostępne są na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: https://www.frse.org.pl/zawodowiec-roku-2022