GRUPA AZOTY - WORLDSKILLS POLAND Technik Laboratorium Chemicznego

Kształcenie zawodowe
2021-04-09

Opis inicjatywy

 

Budowa synergii pomiędzy przemysłem, a światem nauki stanowi jeden z filarów Strategii Grupy Azoty. Kierując się przekonaniem, iż to kapitał intelektualny jest głównym elementem stojącym za sukcesem biznesowym przedsiębiorstwa oraz dążąc do budowania silnego zaplecza kadrowego, Grupa od lat wspiera rozwój kształcenia zawodowego. Zatrudnianie absolwentów, organizacja praktyk dla uczniów i studentów, kooperacja w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych, uruchamianie nowych kierunków kształcenia skorelowanych z obszarem działalności Grupy, realizacja programu akademickiego Ambasador Marki Grupo Azoty to tylko niektóre z form współpracy, które Grupa Azoty podejmuje realizując jeden z elementów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zdajemy sobie sprawę jak ważne jest kształcenie młodych ludzi pod kątem rozwijania ich kompetencji i umiejętności zawodowych.

 

Grupa Azoty w sposób szczególny wspiera rozwój szkolnictwa branżowego, który stwarza szansę na budowę kadr przyszłości, przygotowanych do podjęcia pracy w przemyśle chemicznym.

 

Mając na uwadze powyższe okoliczności, we wrześniu ubiegłego roku, podczas Forum Ekonomicznego 2020 w Karpaczu Grupa Azoty S.A. zawarła porozumienie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w sprawie wsparcia projektu WorldSkills Poland.

 

 

W ramach podjętej współpracy, jako lider branży nawozowo-chemicznej w Polsce i Europie, Grupa Azoty zobowiązała się przeprowadzić Eliminacje Krajowe WorldSkills Poland 2021 w konkurencji: Technik Laboratorium Chemicznego, które odbędą się 28 maja 2021 r. w siedzibie Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Azoty S.A. w Tarnowie.

 

 

Zwycięstwo w konkursie otwiera laureatowi drogę do reprezentowania Polski podczas międzynarodowego konkursu WorldSkills Shanghaj 2022. Konkurs dedykowany jest uczniom oraz studentom, którzy interesują się zagadnieniami o tematyce chemicznej oraz mają ukończone 18 lat. Nasze zaproszenie kierujemy w szczególności do uczniów ostatnich klas szkół średnich oraz studentów krajowych uczelni wyższych, kształcących się na kierunkach chemicznych.

 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki pragnie zachęcić do udziału w konkursie wszystkie podmioty systemu edukacji zainteresowane udziałem w tym projekcie. Jesteśmy głęboko przekonani, że podjęta inicjatywa spotka się z dużym zainteresowaniem pasjonatów i praktyków nauk chemicznych. Liczymy, że udział młodych polskich chemików w tym międzynarodowym przedsięwzięciu przyczyni się do budowania silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

 

 

Dodatkowe informacje wraz z regulaminem Eliminacji Krajowych WorldSkills Poland znajdują się pod adresem: https://worldskillspoland.org.pl/skillspoland2021-tarnow/

 

Lokalizacja

Powiązane inicjatywy
Beata Dziemińska-Skowron