Szkolenie dla doradców i nauczycieli "Rynek pracy dostępny dla wszystkich"

Doradztwo zawodowe
2024-06-26

Opis inicjatywy

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu: „Rynek pracy dostępny dla wszystkich”.

Szkolenie jest organizowane w ramach kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026 w działaniu 5.4 Tranzycja na rynek pracy pod nazwą „Szkolenie przygotowujące specjalistów z zakresu doradztwa zawodowego do pracy z i na rzecz osób niepełnosprawnościami w latach 2023-2025.

Szkolenie jest skierowane do nauczycieli i doradców zawodowych wszystkich typów szkół.

Organizowane jest w dwóch formach:

  • kurs online – część teoretyczna (3 godziny dydaktyczne);
  • szkolenie online – część warsztatowa (4 godziny dydaktyczne).

Ważne! Tylko ukończenie obu części szkolenia uprawnia do otrzymania certyfikatu. 

Terminy szkoleń: od 06.05.2024 do 31.08.2024

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, między innymi:

  • jak efektywnie wspierać uczniów w procesach tranzycji prowadzących długofalowo do aktywności na rynku pracy;
  • jak wykorzystać szkolną ocenę funkcjonalną jako narzędzie wspierające uczniów w rozwijaniu własnego potencjału, w szczególności kompetencji przydatnych na rynku pracy;
  • pogłębią umiejętności analizowania zjawisk i trendów na rynku pracy w kontekście szans na aktywność zawodową osób ze zróżnicowanymi potrzebami i skutecznego doradztwa zawodowego dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami.

Szkolenie składa się z czterech modułów:

 

Moduł I: Rynek pracy dostępny dla wszystkich: założenia projektu oraz jego planowana realizacja i efekty.

Moduł II: Rozwój dziecka i nastolatka, a rozwój kompetencji zawodowych.

Moduł III: Działania nauczycieli na poszczególnych etapach edukacyjnych w zakresie przygotowania uczniów do świadomych wyborów i przyszłej aktywności na rynku pracy.

Moduł IV: Rynek pracy dostępny dla osób ze zróżnicowanymi potrzebami.

 

Dla uczestników przygotowano:

  • certyfikat ukończenia szkolenia od Ośrodka Rozwoju Edukacji;
  • pakiet materiałów i gadżetów szkoleniowych;
  • przewodnik metodyczny ze scenariuszami lekcji i kartami pracy w wersji papierowej i online;
  • 3 filmy edukacyjne dopasowane do każdego etapu edukacyjnego do wykorzystania na zajęciach z uczniami.
  • grę online dopasowaną do każdego etapu edukacyjnego do wykorzystania na zajęciach z uczniami.

 

Rejestracja się na część warsztatową szkolenia on-line –  https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/7122

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy do jak najszybszego zgłaszania się.

Lokalizacja

Powiązane inicjatywy
Aleksandra Mięczakowska