SZKOŁA POLICEALNA PRACOWNIKÓW SŁUŻB MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH NR 3 IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W KRAKOWIE

Adres placówki

os. Teatralne 4a

31-945 , Kraków-Nowa Huta