Garbarz skór

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Wykonuj czynności związane z konserwacją, magazynowaniem oraz dobieraniem skór surowych i półproduktów skórzanych w partie produkcyjne
Obsługuj maszyny i urządzenia stosowane do obróbki skór
Garbarz skór wykonuje operacje technologiczne związane z procesem wyprawiania skór surowych (w tym przygotowaniem skór do garbowania, ich garbowaniem i wykańczaniem według przeznaczenia) oraz renowacją skór wyprawionych i wyrobów skórzanych. Zajmuje się przechowywaniem i magazynowaniem skór oraz dobieraniem skór surowych i półproduktów skórzanych do poszczególnych partii produkcyjnych. Przygotowuje roztwory środków garbarskich, które wykorzystuje w kąpielowych procesach wyprawy skór, celem nadania skórom określonych właściwości fizykochemicznych i mechanicznych. Zabezpiecza skóry przed procesami gnilnymi.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Zarobki w zawodzie (brutto/miesiąc)

Średnia rynkowa brutto (zł):

4080
2930
4820
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz. 106)

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Garbarz skór z podziałem na województwa

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Garbarz skór z podziałem na województwa Zarejestrowani bezrobotni
Rok Miesiąc Kod województwa Województwo Kod zawodu Zawód W końcu okresu sprawozdawczego
Ogółem Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy
Do 30 roku życia W tym do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia
2019 6 02 Dolnośląskie 753501 Garbarz skór 3 0 0 1
2019 6 06 Lubelskie 753501 Garbarz skór 13 0 0 12
2019 6 08 Lubuskie 753501 Garbarz skór 1 0 0 0
2019 6 10 Łódzkie 753501 Garbarz skór 2 0 0 2
2019 6 12 Małopolskie 753501 Garbarz skór 7 0 0 4
2019 6 14 Mazowieckie 753501 Garbarz skór 11 1 1 5
2019 6 16 Opolskie 753501 Garbarz skór 1 0 0 1
2019 6 22 Pomorskie 753501 Garbarz skór 4 1 0 0
2019 6 24 Śląskie 753501 Garbarz skór 2 0 0 2
2019 6 30 Wielkopolskie 753501 Garbarz skór 1 0 0 1

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Garbarz skór

Warto odwiedzić
Lista portali branżowych
witryna internetowa o naturalnych owczych skórach
https://wyprawa-skor.pl/blog.html
witryna internetowa Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego
http://pips.pl
witryna internetowa promująca polskie skóry
http://polishleather.biz
witryna internetowa będąca kompendium wiedzy o skórach
http://skora-info.pl
witryna internetowa OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY BRANŻY SKÓRZANEJ
http://oibs.pl
witryna internetowa Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Skórzanego
http://ips.lodz.pl
witryna internetowa informująca o normach sprzętów i maszyn używanych w zakładach garbarskich
http://normy.ekoinfonet.pl/ics.php?ic=59.140.40

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze