Krawiec

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Projektuj i wykonuj wyroby odzieżowe.
Dobieraj materiały i dodatki do wyrobów odzieżowych.
Zgodnie z indywidualnymi życzeniami klientów realizuje zadania związane z wytwarzaniem oraz konfekcjonowa-niem wyrobów odzieżowych. Posiada umiejętności z za-kresu rozpoznawania materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich, dobierania fasonów odzieży do określonych typów sylwetek klientów. Potrafi konstruować i modelować formy odzieży, a następnie wykonać zgodnie z zamówieniem klienta dla wszystkich grup wiekowych, a także wykonywać przeróbki i naprawy krawieckie wyrobów odzieżowych. Może prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem odzieży oraz świadczeniem usług.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Zarobki w zawodzie (brutto/miesiąc)

Średnia rynkowa brutto (zł):

2780
2400
3300
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz. 106)

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Krawiec z podziałem na województwa

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Krawiec z podziałem na województwa Zarejestrowani bezrobotni
Rok Miesiąc Kod województwa Województwo Kod zawodu Zawód W końcu okresu sprawozdawczego
Ogółem Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy
Do 30 roku życia W tym do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia
2019 6 02 Dolnośląskie 753105 Krawiec 864 27 12 233
2019 6 04 Kujawsko-pomorskie 753105 Krawiec 1095 16 1 231
2019 6 06 Lubelskie 753105 Krawiec 826 14 7 193
2019 6 08 Lubuskie 753105 Krawiec 276 7 2 80
2019 6 10 Łódzkie 753105 Krawiec 699 16 2 174
2019 6 12 Małopolskie 753105 Krawiec 847 24 7 204
2019 6 14 Mazowieckie 753105 Krawiec 1420 44 6 393
2019 6 16 Opolskie 753105 Krawiec 248 9 4 57
2019 6 18 Podkarpackie 753105 Krawiec 1439 22 2 360
2019 6 20 Podlaskie 753105 Krawiec 447 8 2 99
2019 6 22 Pomorskie 753105 Krawiec 629 20 7 196
2019 6 24 Śląskie 753105 Krawiec 1018 30 6 307
2019 6 26 Świętokrzyskie 753105 Krawiec 659 12 3 183
2019 6 28 Warmińsko-mazurskie 753105 Krawiec 803 24 7 205
2019 6 30 Wielkopolskie 753105 Krawiec 894 48 20 260
2019 6 32 Zachodniopomorskie 753105 Krawiec 488 14 4 137

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
Styczeń /luty 2019 A.12 0 Wykonywanie usług krawieckich 18 8 7 66,67% 100,00% 85,71%
A.71 1 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 347 341 333 90,49% 98,53% 90,69%
Czerwiec /lipiec 2019 A.12 0 Wykonywanie usług krawieckich 30 21 21 23,33% 100,00% 23,81%
A.71 1 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 474 450 438 82,28% 96,67% 84,25%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
A.12 50,00% 80,00% 100,00% 85,70% 50,00%
A.71 100,00% 92,60% 100,00% 93,70% 86,80% 96,10% 85,70%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
A.12 20,00% 100,00% 12,50% 0,00% 28,60% 100,00% 30,80%
A.71 62,50% 100,00% 62,50% 94,50% 100,00% 97,60% 74,90% 94,50% 76,30%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Krawiec

0 - 32
32 - 55
55 - 78
78 - 101
101 - 124
124 - 147
147 - 170
170 - 194
Warto odwiedzić
Lista portali branżowych
Krawiec
http://portal-biznes.pl/Uslugi_krawieckie,k236.html
Krawiec
https://rynekisztuka.pl/
Krawiec
https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/polskie-programy-wsparcia-eksportu/branzowe-programy-promocji/moda-polska/206654,moda-polska.html
Krawiec
https://www.kobieta.pl/moda
Krawiec
http://www.technopark.kielce.pl/pl/co_oferuje_park/centrum_fashion_design
Krawiec
https://www.fashionportal.pl/jak-projektowac-ubrania-podstawowe-zasady/
Krawiec
https://fashionbusiness.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze