Krawiec

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Projektuj i wykonuj wyroby odzieżowe.
Dobieraj materiały i dodatki do wyrobów odzieżowych.
Zgodnie z indywidualnymi życzeniami klientów realizuje zadania związane z wytwarzaniem oraz konfekcjonowa-niem wyrobów odzieżowych. Posiada umiejętności z za-kresu rozpoznawania materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich, dobierania fasonów odzieży do określonych typów sylwetek klientów. Potrafi konstruować i modelować formy odzieży, a następnie wykonać zgodnie z zamówieniem klienta dla wszystkich grup wiekowych, a także wykonywać przeróbki i naprawy krawieckie wyrobów odzieżowych. Może prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem odzieży oraz świadczeniem usług.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
Styczeń /luty 2019 A.12 0 Wykonywanie usług krawieckich 18 8 7 66,67% 100,00% 85,71%
A.71 1 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 347 341 333 90,49% 98,53% 90,69%
Czerwiec /lipiec 2019 A.12 0 Wykonywanie usług krawieckich 30 21 21 23,33% 100,00% 23,81%
A.71 1 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 474 450 438 82,28% 96,67% 84,25%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
A.12 50,00% 80,00% 100,00% 85,70% 50,00%
A.71 100,00% 92,60% 100,00% 93,70% 86,80% 96,10% 85,70%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
A.12 20,00% 100,00% 12,50% 0,00% 28,60% 100,00% 30,80%
A.71 62,50% 100,00% 62,50% 94,50% 100,00% 97,60% 74,90% 94,50% 76,30%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Krawiec

0 - 32
32 - 55
55 - 78
78 - 101
101 - 124
124 - 147
147 - 170
170 - 194
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Krawiec
http://portal-biznes.pl/Uslugi_krawieckie,k236.html
Krawiec
https://rynekisztuka.pl/
Krawiec
https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/polskie-programy-wsparcia-eksportu/branzowe-programy-promocji/moda-polska/206654,moda-polska.html
Krawiec
https://www.kobieta.pl/moda
Krawiec
http://www.technopark.kielce.pl/pl/co_oferuje_park/centrum_fashion_design
Krawiec
https://www.fashionportal.pl/jak-projektowac-ubrania-podstawowe-zasady/
Krawiec
https://fashionbusiness.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze