Kamieniarz

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Wykonuje i montuje kamienne elementy budowlane i detale architektoniczne.
Wykonuje obiekty małej architektury z materiałów kamieniarskich.
Kamieniarz zajmuje się klinowaniem oraz obróbką ręczną i mechaniczną kamieni naturalnych lub sztucznych w celu uzyskania określonego produktu końcowego. Kamieniarz może wykonać i montować proste elementy i konstrukcje kamienne, pomniki i nagrobki kamienne, zabezpieczać je przed destrukcyjnym działaniem warunków atmosferycznych i nadawać połysk. Kamieniarz może wykonywać bardziej skomplikowane formy rzeźbiarskie, prowadzić roboty reno-wacyjne oraz konserwację elementów kamiennych.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Kamieniarz

0 - 2
2 - 4
4 - 6
6 - 8
8 - 10
10 - 12
12 - 14
14 - 17
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Kamieniarz
http://www.kamieniarstwowpolsce.pl/
Kamieniarz
http://www.rynekkamienia.pl/
Kamieniarz
https://otonagrobek.pl/
Kamieniarz
http://www.hgbraune.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=477
Kamieniarz
http://www.swiat-kamienia.pl/pl/home-6/portale

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze