Monter izolacji przemysłowych

Klasy VII i VIII szkół podstawowych

Wykonuj płaszcze ochronne izolacji przemysłowych.
Wykonuj i naprawiaj ognioochronne izolacje przemysłowe.
Monter izolacji przemysłowych wykonuje prace związane z montażem izolacji ciepłochronnych i zimnochronnych, izolacji akustycznych i przeciwdrganiowych, izolacji ogniochronnych oraz płaszczy ochronnych, konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych, wentylatorów przemysłowych, turbin i innych urządzeń przemysłowych, stanowiących źródło hałasu. Jego zadaniem jest również naprawa izolacji obiektów i urządzeń przemysłowych, takich jak: rurociągi, zbiorniki, wymienniki ciepła, kotły, turbiny i piece przemysłowe, komory i urządzenia chłodnicze, wen-tylatory i elektrofiltry oraz izolacje instalacji sanitarnych w budynkach szczególnie tych związanych z przemysłem.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 B.10 0 Wykonywanie izolacji przemysłowych
czerwiec/lipiec 2019 B.10 0 Wykonywanie izolacji przemysłowych 61 61 61 88,52% 100,00% 88,52%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
B.10
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
B.10 0,00% 100,00% 0,00% 90,00% 100,00% 90,00%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Monter izolacji przemysłowych

0 - 23
23 - 47
47 - 70
70 - 94
94 - 118
118 - 141
141 - 165
165 - 189
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Monter izolacji przemysłowych
http://www.4metal.pl/
Monter izolacji przemysłowych
https://www.trade.gov.pl
Monter izolacji przemysłowych
http://www.izolacje.com.pl/
Monter izolacji przemysłowych
https://www.uslugowy.com.pl/handel-i-przemysl/rodzaje-izolacji-przemyslowych
Monter izolacji przemysłowych
https://portalprzemyslowy.pl/utrzymanie-ruchu-produkcja/izolacje-dla-przemyslu-tutaj-liczy-sie-profesjonalizm/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze