Operator maszyn i urządzeń przeróbczych

Klasy VII i VIII szkół podstawowych

Prowadź procesy klasyfikacji i rozdrabniania kopalin stałych.
Prowadź procesy wzbogacania kopalin stałych.
Wykonuje czynności związane z klasyfikacją i rozdrabnia- niem kopalin stałych takich jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, rudy metali, kruszywa, piaski, sole oraz inne surowce chemiczne i skalne. Prowadzi procesy wzbogacania kopalin metodami gra- witacyjnymi (np. płukanie w wodzie lub w odpowiednio przygotowanych cieczach ciężkich), fizykochemicznymi (wzbogacanie najdrobniejszych ziarn w procesie flotacji). Odpowiada za procesy oczyszczania wód obiegowych, za- gęszczania i odwadniania mułów, a także suszenia i prze- róbki osadów. Zajmuje się magazynowaniem i załadunkiem produktów przeróbki kopalin stałych. Pracuje przy użyciu specjalistycznych maszyn i urządzeń m.in. kruszarek, przesiewaczy, młynów, wzbogacalników, flotowników. Odpowiada za regulowanie ich działania w trakcie pracy, prawidłowe odczytywanie wskaźników np. termometrów, obrotomierzy, przepływomierzy. Prace prowadzi w oparciu o przepisy prawa geologiczno- -górniczego oraz rozporządzeń stosownych ministerstw, do przestrzegania, których jest ściśle zobowiązany.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Operator maszyn i urządzeń przeróbczych

Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Operator maszyn i urządzeń przeróbczych
https://www.imbigs.pl/
Operator maszyn i urządzeń przeróbczych
http://www.ptgeol.pl/
Operator maszyn i urządzeń przeróbczych
https://www.pgi.gov.pl/
Operator maszyn i urządzeń przeróbczych
https://min-pan.krakow.pl/
Operator maszyn i urządzeń przeróbczych
http://pgnig.pl/rsgo
Operator maszyn i urządzeń przeróbczych
https://www.inig.pl/
Operator maszyn i urządzeń przeróbczych
https://www.wnp.pl/tematy/dolnoslaskie-surowce-skalne,10522.html

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze